Sinds augustus 2006 geldt Pluto niet meer als planeet, maar is het volgens de nieuwe definitie een dwergplaneet.
Pluto bevindt zich in de Kuipergordel (zie verder) en heeft een zeer merkwaardige baan in vergelijking tot de planeten. Zijn baan staat schuin op het eclipticavlak van de gewone planeten en komt gedurende 20 jaar van de 248 jaar die zijn omloop duurt, dichter bij de zon dan Neptunus (m.a.w. Pluto kruist de baan van Neptunus). De laatste keer was van 1979 tot 1999. De gemiddelde afstand van Pluto tot de zon is 39,5 AE.
Pluto bleek achteraf kleiner dan Mercurius en de Maan en dat was toen Pluto nog als planeet gold op zich al merkwaardig, gezien het feit dat de buitenste planeten gasreuzen waren.
De ontdekking van nieuwe objecten in de Kuipergordel, die vergelijkbaar waren met Pluto (nl. Sedna en Xena) openden opnieuw de discussie over het begrip ‘planeet’.
De Internationale Astronomische Unie is de enige organisatie ter wereld die objecten in de kosmos mag definiëren en een naam geven. Op haar congres in Praag, augustus 2006 herdefinieerde IAU een planeet als volgt.
Een planeet:
• bevindt zich in een baan rond de zon;
• heeft een massa die groot genoeg is om zich bolvormig af te ronden;
• heeft de omgeving van haar baan schoongeveegd van andere objecten.
Pluto voldoet alleen aan de eerste twee voorwaarden en is dus geen planeet. Pluto, Ceres en Eris waren de eerste hemellichamen die door de IAU als dwergplaneten erkend werden. In 2008 zijn daar Makemake en Haumea bijgekomen. In totaal zijn er nu nog een 50-tal 'Transneptunische objecten' die eventueel de status van dwergplaneet kunnen verwerven in de volgende jaren. (Een Transneptunisch object is een vrij groot hemellichaam dat zich voorbij Neptunus in een baan rond de zon beweegt).